Connect with us

Yaşam

Bilmecelerin Özellikleri

Published

on

Google News XX Sitesi

Bilmece denildiğinde akla ilk gelen çocuk oyunlarıdır. Tüm insanlar çocukluğunda eğlenmek amacıyla bilmece oyunu oynarlar. Bilmece için çocuk oyunu demek doğru bir kavram değildir aslında çünkü bilmece, herhangi bir varlığı ya da olguyu söylemeden özelliklerinin anlatılmasından hareketle bulunmasını sağlayan sorular sorduran ve cevaplandırana keyif veren aynı zamanda da sözlü halk edebiyatı ürünüdür.  Eğlenceli yapısı ve karşılıklı soru sorma tarzı ile çocukların vazgeçilmez oyunlarından biri olmaktadır. Bilmece için belli bir sınırlama ve da kurallar yoktur. Önemli olan anlatılması gerekilen nesnenin adının söylenmemesidir. Bunun dışında anlatımda bir sınır olmadığı gibi bilmece oluşturmak için tercih edilen konularda da bir sınırlama olmamaktadır.

Canlı-cansız, somut-soyut, yenilir-içilir gibi pek çok özellikler de bilmecenin cevabının bulunmasının sağlanması için kullanılan ipuçlarıdır. Bilmecenin söylenişinde ipuçları olabildiği gibi cevabı bulmak isteyen daha fazla özellik için sorular sorabilirler. Aynı zamanda tüm bunlar birer zihin egzersizi olmaktadır. Bilmecelerin zekâ gücünü artırıcı ve zihin hareketliliği sağlayıcı özellikleri de çocuklar dışında tüm yaş gruplarının ilgisini çeker.

Bilmecenin Genel ve Edebi Özellikleri

 • Bilmecede anlatılan nesneler, konularına göre zihinsel çağrışım yaptırırlar. Böylelikle doğa olayları, varlık özellikleri gibi somut ve soyut konularda zihinsel çağrışımlar ön plana çıkar.
 • Çocuklardan yetişkinlere, herkesi eğlendiren bir tarzının olmasının yanında ahenkli yapısı ile de edebi bir özellik kazanır. Özellikle kelime sonlarında yer alan uyaklar bilmecenin söylenişinde şiirsellik oluşturur.
 • Edebi tarzının ve şiirsel söylenişinin yanında tek cümleden oluşan düz bir söylenişi de vardır. Yani kıtalardan, bentlerden ve beyitlerden oluşabilen bilmece sadece tek bir cümleden de oluşabilir.
 • Bilmece için eğlence amaçlı sorulan sorular demek bilmecenin genel yapı özelliğine haksızlık olur. Çünkü bilmece soran ya da bilmeceleri cevaplandıran kişiler eğlenmiş oldukları kadar, bilgi birikimlerini de değerlendirmiş olurlar. Bu durum bilmecenin hemen hemen her konudan soru sorulmasından ve anlatım için detayların bilinmesinden kaynaklanır. Böylelikle bilgi birikimi çok olan ve kelime haznesi gelişmiş olan kişiler rahatlıkla bilmece oluşturabilir ya da kolayca cevabını bulabilirler.
 • Bilmece kimi zaman tek cevaptan oluşurken kimi zaman birden fazla cevabı da olabilir. Bu tür bilmeceler genellikle uzun ve kıtalı bilmecelerde görülür.
 • Özellikle çocuklarda daha iyi sonuç vermiş olan bilmeceler,  bilmece oluşturan kişileri ve yanıtlayan kişileri eğitme özelliğine de sahiptir. Bu eğitim hem bilgi aktarımı için olabilirken hem de zihinsel ve zekâsal pratik yapma egzersizi için de olabilmektedir.

Çocuklar ve yetişkinler için bilmece ve bulmaca tarzında egzersizler ile oyunlar sunan MentalUP’ı daha önce incelemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Her ne kadar 4-13 yaş arası çocuklar tarafından daha sık kullanılıyor olsa da yetişkinleri de cezbeden oyunlar sunan MentalUP Eğitici Zeka Oyunu, zihinsel gelişim için tam bir anahtar niteliğinde.

MentalUP’la ilgili daha detaylı bilgi edinin

Bilmece Örnekleri

 • Edebi Tarzı İle Öne Çıkan Ahenkli ve Kıtalı Bilmece Örneği

Bilmece:      Cam ağcını oyarlar

İçine nağme koyarlar

Ağlama tintonum ağlama

Şimdi kulağını burarlar.

       Cevabı:        Saz

 • Tek Cümleli Bilmece Örneği

Bilmece:      Köprüden gölgesiz geçer.

Cevabı:        Ses

 • Birden Fazla Yanıtı Olan Bilmece Örneği

Bilmece:      Gökten bir karpuz inmiş

On iki dilime bölünmüş

On biri yenilmiş

Birine haram denilmiş

        Cevabı:       Yıl, 12 Ay, 11 Ay, Ramazan Ayı

 • Somut Bilmecelerden Doğa Konulu Bilmece Örneği

Bilmece:      Dağdan gelir taştan gelir

Bir azılı kaplan gelir

        Cevabı:       Sel

 • Somut Bilmecelerden Nesne Konulu Bilmece Örneği

Bilmece:      Altı demir üstü demir

İçinde bir zalim emir

       Cevabı:        Silah

 • Soyut Bilmecelerden Metafizik Konulu Bilmece Örneği

Bilmece:      Her şeyi görür, benzerini görmez.

       Cevabı:        Allah

 • Soyut Bilmecelerden Hayat Konulu Bilmece Örneği

Bilmece:      Et et içinde
Et fit içinde

                       Dünya dümeni

                       Onun içinde

       Cevabı:        Akıl

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yaşam

Antalya Ceza Avukatı

Published

on

By

antalya ceza avukatı
Google News XX Sitesi

Toplum insanlardan bir araya gelen yapısıyla çeşitli kaideler çerçevesinde belirli bir işleyişe sahiptir. İnsanın sosyal bir canlı olmasına bağlı olarak da yaşamı boyunca diğer insanlarla etkileşim içerisinde olması kaçınılmazdır. Toplumu meydana getiren insanların bir arada düzen içerisinde yaşayabilmesi kaideler ile temin edilirken bu kurallar hukuk kuralları olarak adlandırılır.

Hukuk kuralları hem toplum yaşamının nizamının sağlanmasında hem de kişi hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınmasında oldukça önemli vazifeler üstlenirler. Gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunmak için avukatlar aracılığı ile temsil edilmeleri gerekirken Antalya ceza avukatı ceza davalarını ilgilendiren çeşitli konularda deneyimleri ile öne çıkmaktadır.

Ceza davaları kendine özgü yapıya sahip dava türleri arasında yer alırken ceza davası avukatlarının alanında deneyimli olması önemsenen bir konudur. Zira ceza davaları neticeleri açısından ele alındığında müeyyideleri farklı olan dava türleridir.

Antalya Ağır Ceza Avukatları

Ceza davalarının bir özelliği şüpheli bulunan kişilere yargılama yapılmak üzere açılırlar ve kamuyu da ilgilendirmeleri sebebi ile suçun niteliği de önemli hale gelir. Savcılık makamı tarafından açılan ceza davalarında iddia makamı olarak adlandırılan savcıların iddianamesine istinaden hareket edilir. Antalya ağır ceza avukatları bu alanda deneyim sahibi hukukçular olarak öne çıkarlar.

Bundan dolayı ceza davalarında kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında savunma makamı olan avukatın yetkinliği oldukça önemli hale gelir. Ceza davaları sonuçları açısından hapis cezaları ile neticelenebilen davalardır ve bundan dolayı da kişi özgürlüğüne yönelik olarak müeyyideleri vardır.

antalya ceza avukatı
antalya ceza avukatı

Ceza davaları kamu davaları olarak da adlandırılırken kişinin bu dava süreçlerinde kendini tek başına savunması oldukça güçtür. Delil talebi gibi çeşitli durumlarla karşılaşıldığında mahkemeye sunulması icap eden delillerin hukuka uygun olarak emin edilmesi gerekir. Bu durumda da profesyonel bir avukattan danışmanlık alınması oldukça önemlidir. Antalya ceza avukatı tavsiye edileceği zaman deneyimli bir bakış açısı önemli hale gelmektedir.

Antalya ceza avukatı kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından dava süreçlerinde nitelikli işler ortaya çıkarabilme yetkinliğinde olan bir hukukçudur. Ceza davalarının savcılığın hazırladığı iddianameye bağlı olarak açıldığı görülürken savcılık makamı kamu adına hareke eder.

Savcılık makamı tarafsız ve adil bir yaklaşım içerisinde hareket ederken kamu yararını gözetmesi söz konusudur. Ceza davalarında iddia makamının karşısında yer alan savunma makamı olurken bu tür davalar çeşitli konularda ortaya çıkan suçlara istinaden açılabilir. Antalya ceza avukatı alanında yetkinlik sahibi bir avukattır.

Antalya En İyi Ceza Avukatı

Ceza davalarını ilgilendiren bazı suçlar; basit dolandırıcılık, başkasının kimlik bilgilerini kullanmak, parada sahtecilik yapmak, mühür bozmak olabilmektedir. Bunların dışında da birçok suç sebebi ile ceza davası açılabilir. Antalya en iyi ceza avukatı hak kaybı yaşanmaması açısından önemli görevler üstlenir

Savcılığın şüpheli bir durum karşısında şikâyet üzerine harekete geçmesi mümkün olurken bazı durumlarda da kendiliğinden savcılık makamı hareket edebilir. Bunda etkili olan unsur ceza davaları sebebi ile oluşan suçların toplumsal yaşamı doğrudan ya da dolaylı yollardan etkilemesidir.

Ceza davaları içerikleri açısından ele alındıklarında oldukça kapsamlı davalar olarak öne çıkarlar. Toplum adına hareket eden savcılık makamının toplum nizamını bozucu eylemlerin engellenmesi yönünde çalışma yapmasına bağlı olarak dava süreçlerinde görev aldığı görülürken ceza davası avukatı savunma makamının temsilcisidir. Antalya ceza avukatı bu tür davalar söz konusu olduğunda profesyonel olarak hizmet verir.

Ceza davasını ilgilendiren konular söz konusu olduğunda kişilerin bir davanın sanığı olmalarının yanı sıra mağduru da olmaları mümkün olabilir. Her iki durumda da gerekli olan bir hukuki danışmanlık almak olurken profesyonel bir avukat tarafından temsil edilmek önemlidir.

Ceza hukuku toplum nizamını ilgilendiren birçok konuya ilişkin olarak ortaya çıkan aksamaların giderilmesinde yararlanılan bir hukuk dalıdır. Devletin toplum düzenini sağlamak için hukuk kurallarına ihtiyaç duyması ceza hukuku alanında yapılan çalışmaları gerekli kılar. Bundan dolayı da ceza davaları suç işlendiğinde devreye girerken suç işleyenler için çeşitli yaptırımları olan dava türleri arasında yer alır.

Bireylerin kanuna aykırı davranışları karşısında toplum düzeninin bozulmasına bağlı olarak ceza davaları devreye girerken ceza davalarının konusu toplumu ilgilendirir. Bu tür davalarda görülen suçların doğrudan ya da dolaylı olarak toplumu etkileme gücü olması nedeni ile kamu adına devlet hareket eder. Antalya en iyi ağır ceza avukatları tarafından temsil edilen kişilerin hak ve özgürlüklerinin savunulmasında deneyimli hukukçulardan destek almak gerekli olur.

Ceza davaları, karmaşık süreçlere sahip olan ve ağır yaptırımlar içeren davalar arasında yer alır. Ceza davası avukatı profesyonel anlamda yetkinlik sahibi olması gereken meslek mensubudur. Antalya ceza avukatı ile temsil edilmek hak kaybı yaşanmaması adına önemli bir ayrıntıdır. Antalya ceza hukuku avukat gereksinimi oluştuğunda doğru adresten hizmet almak önemli olurken bu konuda yetkinlik sahibi olan https://www.mehmetdursun.av.tr/ceza-hukuku/ceza-hukuku-ceza-avukati-antalya.html aracılığı ile temsil edilmek hak kayıplarının engellenmesi açısından önemlidir.

Continue Reading

Yaşam

Pembe Portakal Güncel Kadın Sitesi

Published

on

By

Google News XX Sitesi

Pembe Portakal Güncel Kadın Sitesi .. Pembe Portakal hayatı tozpembe ve portakal tadında yaşayanlar için açılmış güncel kadın bloğudur. O da neyin nesi demeyin bir çok blog site takip ediyorum ve bunlardan birisini sizinle tanıştırmak istiyorum. Hayatınızın bir çok alanında kullanabileceğiniz pratik bilgilerden tutun, (özellikle bu bilgiler hanımların çok işine yarayacaktır) yaşamdan güncel konulara kadar bir çok yararlı makalenin yer aldığı pembe portakal mobil uyumu ve sade tasarımı ile ergonomik bir kullanım sağlıyor. Pembe portakal bana greyfurt meyvesini çağrıştırıyor ve çok severim.

Pembe portakal kadın bloğudur ;

Çok fazla sayıda blog türü mevcut, moda blogları, spor ile ilgili bloglar, kişisel bloglar vs. bunlar bir çok blog türü sayabilirim fakat pembe portakal tamamen bilgi odaklı tasarım olarak detaylı derinliğe inmeyen güncel kadın bloğudur. Kullanıcılar genellikle internet siteleri, portallar, forumlar ve blogları ayırt edememektedir. İşte burada kendine has tarzıyla diğer blog ve portallardan ayrılmaktadır. Güzellik, sağlık, yaşam, yemek ve daha bir çok kategoride yazılar yazan yeni şeyler öğrenmek isteyen her daim bekliyor.

Pembe portakal ile samimi ve eğlenceli yazılar sizi bekliyor ;

Eğer teknik konulardan bahsetmiyorsa mutlaka samimi ve eğlenceli yazılar mevcut blog sitesinde buda daha okunur ve bağlayıcı bir hal alıyor. İncelediğim kadarıyla okuyucuya saygı gösteren bir yaklaşım sergileyerek gündemi takip edip güncel yazılar paylaşmaya özen gösteriyor. Bu yüzden bende severek takip ediyorum ve hatta bu bloğun yazarları arasına katılmayı düşünüyorum. Özellikle yaşam kategorisinde paylaşılan yazılar ilgimi çekti benimde araştırmalarımda yer alan veya merak ettiğim konulara değinilmiş.Sizinde yakından takip edeceğinizi düşündüğüm ve şiddetle önerdiğim pembe portakal bloğuna www.pembeportakal.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Continue Reading

Yaşam

Gmail Hesabı Açarak Nasıl Para Kazanılır

Published

on

By

Google News XX Sitesi

Gmail hesabı açarak nasıl para kazanılır? Bu soru günümüzde çok sayıda kişi tarafından soruluyor. Siz
de kendinize sormuş olabilirsiniz. Google, kullanıcılarının sahip olabilecekleri herhangi bir bilgiyi
satmalarına izin verir. E-posta adresi gibi bilgileri gerçek şirketlere veya şahıslara satabilirsiniz.
Google’ın reklamcılık sistemi ve ayrıca kendi kişisel hesabınızı satarak para kazanabileceksiniz.
Bilgilerinizi satın alan kişiler sonunda sizden ürün satın alabilir ve bu süreçte para kazanabilir.

Gmail Hesabı Aç Para Kazan

Dünya hızla bir bilgisayar toplumu haline geliyor ve iletişimimizin çoğu bilgisayar kullanılarak
yapılıyor. İster ödeme yapmak ister bilgi almak veya göndermek, arkadaş veya müşterilerle iletişim
kurmak hakkında konuşalım, e-posta ihtiyacı geniş kullanımının arkasındaki ana faktörlerden biridir.
Bankacılık ve finans kurumları gibi ana iletişim biçimi olarak buna güvenen pek çok şirket var. Bu
kadar yaygın olarak kullanılan bir iletişim biçimi olduğu için, birçok kişi artık kendi Gmail hesabınıza
sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun farkına varmaya başlıyor.

Görev Yap Para Kazan

Gorevtube, güncel görev yap para kazan sitesi olarak biliniyor. Gmail hesabınızdan para kazanmanın
birçok yolu olsa da en popüler yöntemlerden biri Google’ın AdSense programıdır. Bununla katılmak
için bir eski veya temiz Gmail hesabına sahip olmanız gerekmekte. Tek yapmanız gereken içerik
oluşturmak, birkaç Google reklamı yerleştirmek ve trafik çekmeye başlamaktır. Web sitenize daha
fazla ziyaretçi çektikçe, hangi reklam biçimlerini kullanacağınızı seçebilir ve para kazanmaya
başlayabilirsiniz.

Bununla ilgili harika olan şey, yalnızca birkaç reklam biçimiyle sınırlı olmamanızdır. Google’ın size
verdiği herhangi bir biçimi gerçekten seçebilirsiniz! Bu sebepten Gorevtube.com ‘da Gmail hesabı
isteyen müşteriler bulunmaktadır. Sizde müşterilerin vermiş olduğu Gmail Hesabı Açma görevlerini
kabul ederek temiz bir hesap açarak veya birden fazla Gmail Hesabı Açma yaparak para
kazanabilirsiniz.

Continue Reading

Trending

http://maps.google.com/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.de/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.co.jp/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.fr/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.co.uk/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.it/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.es/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.pl/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.nl/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.ca/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.it/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://plus.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.de/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.co.uk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.br/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.hu/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.co.id/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.co.in/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.co.jp/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.mx/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ph/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.co.th/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.tw/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.au/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.be/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.ch/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.es/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.fi/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.gr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.nl/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.no/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ca/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.fr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.pl/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.co/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.hr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.il/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.my/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.nz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pe/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.com.sa/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.tr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.za/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.ae/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.bg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.cl/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://ipv4.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.dk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ee/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.hk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.ie/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.lt/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.pt/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ro/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.rs/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ru/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.se/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.si/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.sk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.ua/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.vn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.at/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.co.ao/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.bn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.bo/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.bw/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.bz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.cat/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.ck/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.do/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.fj/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.gt/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.hn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ht/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.im/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.je/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.jm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.kg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.kh/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.kw/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.kz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.ly/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.mm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.co.mz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.ni/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.om/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.com.sb/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.sv/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.co.tz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.co.ug/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.vc/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.co.vi/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.zw/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ac/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.ad/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.af/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.ag/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.ai/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.al/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.am/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.as/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.az/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ba/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.bf/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bi/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bj/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.bs/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.bt/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.cf/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.cg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.ci/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.cv/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.cy/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.dj/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.dm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.fm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.ga/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ge/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.gg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.gi/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.gl/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.gm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gp/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.gy/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.ke/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.la/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.li/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.ma/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.md/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.me/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.mk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.mu/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.mv/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.mw/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ne/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.nr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.nu/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.pg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.pn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.ps/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.rw/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.sc/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sh/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.sl/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.sm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.sn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.so/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.sr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.st/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.td/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.tg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.tj/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tl/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.tm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.to/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tt/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.co.uz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.vg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.vu/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.ws/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.zm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.bd/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.dz/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.ec/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.eg/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.et/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.gh/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.iq/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.is/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.jo/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.lb/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.mt/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.na/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.com.np/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.pa/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.pr/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.py/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.com.qa/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.uy/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.co.ve/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://maps.google.com.bh/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.by/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cm/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://cse.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://ditu.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.com.cu/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.lk/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://maps.google.co.ls/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.lu/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.lv/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.ml/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ms/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://images.google.com.nf/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.com.ng/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.tn/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://images.google.ki/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://clients1.google.com/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ http://www.google.cd/url?sa=t&url=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ac/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ad/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ae/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.af/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ag/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ai/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.al/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.am/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ao/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ar/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.as/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.at/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.au/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.az/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ba/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.bd/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.be/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bf/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.bh/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bi/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bj/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.com.bn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.bo/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.br/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bs/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.bt/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.bw/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.by/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.bz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ca/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.kh/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cd/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cf/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cat/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ch/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ci/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ck/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cl/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cm/url?q=https://www.riweblog.com/ http://www.google.cn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.co/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.cr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.cu/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cv/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.cy/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.cz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.de/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.dj/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.dk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.dm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.do/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.dz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ec/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ee/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.eg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.es/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.et/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.fi/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.fj/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.fm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.fr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ga/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ge/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.gh/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.gi/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gl/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gp/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.gt/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.gy/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.hk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.hn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.hr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ht/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.hu/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.id/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.iq/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ie/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.il/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.im/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.in/url?q=https://www.riweblog.com/ http://google.io/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.is/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.it/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.je/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.jm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.jo/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.jp/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ke/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ki/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.kg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.kr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.kw/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.kz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.la/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.lb/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.li/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.lk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ls/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.lt/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.lu/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.lv/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ly/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ma/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.md/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.me/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ml/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.mm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ms/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.mt/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mu/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mv/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.mw/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.mx/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.my/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.mz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.na/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ne/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.nf/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ng/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ni/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.nl/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.no/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.np/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.nr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.nu/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.nz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.om/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pa/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pe/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ph/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.pl/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.pn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.pr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ps/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.pt/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.py/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.qa/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ro/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.rs/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ru/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.rw/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.sa/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.sb/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sc/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.se/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.sg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sh/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.si/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.sl/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.so/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.st/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.sr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.sv/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.td/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.th/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.tj/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tl/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tm/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.to/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.tr/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.tt/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.tw/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.tz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.ua/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ug/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.uk/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.uy/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.uz/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.vc/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.ve/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.vg/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.vi/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.com.vn/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.ws/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.za/url?q=https://www.riweblog.com/ https://www.google.co.zw/url?q=https://www.riweblog.com/